[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

پیگیری سفارشات


Order Tracking

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_radius=”10″ depth=”1″]

فرم اعتبار سنجی مدرک دانشجویان

برای پیگیری مدرک دانشجویان می توانید از فرم زیر استفاده کنید. داشتن شناسه مدرک و ایمیلی که دانشجو با آن در دوره ثبت نام کرده الزامی می باشد.

certificate

[/col]

[/row]

[/section]