• مربی و معلم بین المللی آموزش زبان انگلیسی
  • مشاور آموزشی در حوزه تربیت مدرس و یادگیری زبان انگلیسی
  • برگزار کننده کارگاه های عملی یادگیری زبان انگلیسی
  • مدرس دوره های زبان عمومی، زبان کسب و کار، بحث و گفتگو
  • ۱۱ سال تجربه تدریس زبان انگلیسی
  • ۷ سال تجربه تربیت مدرس زبان