• دکترای مدیریت
  • ۱۵ سال تجربه تدریس زبان انگلیسی
  • بیش از ۸ سال تجربه سوپروایزری و مشاوره آموزش
  • CPE (Certificate of Proficiency in English) از دانشگاه کمبریج
  • TKT (M1,2,3)
  • مدرس دوره های زبان عمومی، آمادگی آزمون آیلتس، بحث آزاد، FCE, CAE، انگلیسی برای کسب و کار، ESP و …